“Sigues el canvi que vols veure en el món”
Tallers
	
La Bona Educació ofereix espais d'informació i formació, on l'intercanvi d'experiències i la reflexió col·lectiva esdevenen eines que permeten millorar la tasca educativa i desenvolupar estratègies que contribueixin a un desenvolupament integral de la persona.

EL MÓN DE L’ESCOLA

· Benvinguts a l’ESO
· I després de l’ESO, què?
· Això no s’acaba aquí!
· Coaching per a tutors
· Mindfulness
. Atenció plena a l’aula
· Educació emocional

el món de l'escola pdf

EL MÓN
INTERIOR

· Coaching personal
· Mindfulness
· Gestió de l’estrès
· Meditació i relaxació
· Habilitats socialsel món interior pdf

EL MÓN DE L’EMPRESA

· Coaching professional
· L’empresa emocionalment
· Intel·ligent
· Meditació i relaxació
el món de l'empresa pdf