“Quan estalvies a un estudiant l’esforç
que ell podria fer, li estàs impedint créixer”

QUI ?

coaching per a estudiants

Necessita suport escolar aquell/a estudiant que, malgrat el seu esforç, no assoleix els resultats per als quals està capacitat. Massa sovint es diagnostiquen transtorns conductuals i cognitius que etiqueten el noi/a “per sempre”, sentenciant-lo a adaptacions que hipotecaran el seu futur. El suport escolar està destinat a l’alumnat que necessita aclarir dubtes per garantir la consolidació i l’aplicació dels coneixements. En cap cas les “classes particulars” poden substituir la feina i el treball, la seva bona actitud o la responsabilitat de presentar de deures i treballs (per a aquestes situacions recomanem el coaching).

COM ?

coaching profesional

La bona educació té en compte que cal enfocar el suport escolar a les necessitats personals de cada estudiant i que cal fer-ho en contacte amb el professorat del centre educatiu i, si és necessari, amb els serveis psicopedagògics per tal de consensuar els objectius i les metodologies de treball. És recomanable evitar “classes compartides” i els grups on només es van a “fer els deures”. Volem potenciar l’autonomia i la responsabilitat del noi/a. Li oferim suport avui per tal que no li faci falta demà.

QUAN ?

coaching personal

Un 80% dels estudiants no disposa pràcticament de temps lliure: classes, esport, idiomes, deures, família i amics… Un increment d’hores pot resultar contraproduent. La periodicitat del suport s’ha d’acordar en funció dels objectius i dels resultats que es volen treballar amb cada persona. Més hores de feina no sempre ens fan treballar millor. La bona educació es planteja en base a un bon diagnòstic de les necessitats, en formular uns objectius a curt i mig plaç, i en avaluar la consecució d’aquests objectius.