DAVID DOMÍNGUEZ ARÚS
COACH, (TRANS) FORMADOR i EDUCADOR


MISSIÓ
	
Acompanyar persones, equips i organitzacions per tal que trobin resposta als seus reptes individuals i col·lectius superant-los de manera efectiva. Facilitar (trans) formacions i canvis que augmenten el nivell de consciència, responsabilitat i motivació des d’una metodologia ontològica, relacional i sistèmica.

VISIÓ
	
Oferir serveis de consultoria, formació i acompanyament adaptats a les necessitats de cada usuari o organització (in company). Esdevenir referents en els sectors educatiu i comunicatiu per la qualitat dels nostres serveis, l’adaptabilitat dels continguts i l’aplicació d’una metodologia vivencial i participativa.

VALORS
	
ACOMPANYAMENT. L’important no és ser, sinó ser-hi. Fem camí al costat de les persones, equips i organitzacions que ens fan confiança. Treballem des de la proximitat, la confidencialitat i el no-judici.
coaching
	
EDUCACIÓ. Sens dubte l’arma de transformació personal i social més poderosa.


	
ASSOLIMENT. Compromís actiu en la millora individual i col·lectiva, des de l’exigència, el desafiament i la motivació; però també des de la comprensió. Vetllem per tal que els objectius i els indicadors acordats siguin una realitat.


	
CREIXEMENT. Ajudem a desenvolupar estils relacionals que siguin eficaços, satisfactoris i sostenibles en el temps.

	
(RE) CONEIXEMENT. Facilitem la presa de consciència, l’acceptació i l’apoderament aportant una mirada sistèmica a les relacions individuals i organitzacionals des dels valors de humanisme.
	
COMPROMÍS SOCIAL. Col·laborem amb organitzacions sense ànim de lucre i fundacions vinculades a la promoció de la persona i les seves capacitats. Fem costat als col·lectius amb risc d’exclusió social.
curriculum