“El més gran benefici que podem fer als altres no és mostrar-los les nostres riqueses sinó fer-los veure la seva”
coaching
QUÈ ÉS EL COACHING POSITIIU?

El coaching és un procés d’ajuda en la superació de les dificultats personals, professionals, acadèmiques i emocionals que se’ns presenten al llarg de la vida. Amb el suport del coach o entrenador, realitzarem un procés de canvi que ens permetrà vèncer els obstacles i les limitacions actuals que ens afecten a la feina, en el rendiment personal, en la relació amb els altres i fins i tot en la salut, impedint-nos assolir una vida completa i feliç.

El coach ens guiarà en aquest procés de canvi: ens ajudarà a fixar objectius, a planificar les estratègies per a aconseguir-los, ens acompanyarà en els èxits i en els errors i ens marcarà pautes per avaluar els resultats aconseguits. El coach serà el nostre soci i el nostre aliat per tal que aconseguim allò que ens proposem.

Per a canviar la imatge cal treballar sobre el projector.

AMB L’AJUT DEL COACH ACONSEGUIREM :
· Millorar la qualitat de vida i el lideratge
· Iniciar una nova carrera, empresa o projecte
. Recuperar la motivació i l’actitud positiva
. Desenvolupar la creativitat i la iniciativa
. Gestionar conflictes familiars, de parella, laborals
. Superar problemes de salut per malalties cròniques

A diferència d’altres disciplines, el coaching ens ofereix indicadors que ens permeten comprovar l’evolució i els resultats.

COACHING PER A ESTUDIANTS

coaching per a estudiants

Ningú no ensenya una planta a créixer; si li ofereixo aigua, sol i atenció creix sola

La falta de treball, d’atenció i el baix rendiment dels estudiants no sempre tenen l’origen en transtorns atenció o d’hiperactivitat. Sovint, l’alumnat necessita recuperar la motivació, l’autoestima i la confiança en les seves possibilitats. Un coach l’ajudarà a marcar-se objectius i a treballar de manera responsable per assolir-los.


coaching pdf

EXECUTIVE COACHING

coaching profesional

Enlloc de ser un professional d’èxit busca ser un professional valuós. La resta arribarà naturalment

Són moltes les variables que influeixen en l’èxit i els resultats d’un projecte empresarial: la claredat dels objectius, la implicació de l’equip, la resistència al canvi, les necessitats formatives dels treballadors, la comunicació eficaç... La mirada externa del coach i el seu acompanyament es converteixen en imprescindibles per a emprendre una reconversió o iniciar una nova etapa. coaching pdf

LIFE COACHING

coaching personal

El canvi personal no depèn dels coneixements, sinó de la motivació

T’has plantejat canviar i no saps per on començar? Et propostes reptes i després els abandones? A través del coaching personal podem ser líders de la nostra vida sense recunciar a les responsabilitats i compromisos que ja tenim. El coach ens ajudarà a superar els poensaments negatius i repetitius que a vegades ens converteixen en el nostre pitjor enemic.

coaching pdf