“L’important és no deixar de
fer-se preguntes”
ARTÍCLES ANTERIORS
Article Allen
Article Coaching
Article Innovació
03/10/2014
INNOVACIO I CREATIVITAT: Coaching a l'empresa del segle XXI
El bloqueig emocional és una resposta natural i
instintiva que es manifesta com si fos una barrera o
cuirassa que ens posem nosaltres mateixos.
	
Els equips i consells directius que implementin un model de gestió promotor de metodologies de treball flexibles, vetllant per la motivació i incrementant els nivells de participació dels seus treballadors, faran seu el valor de la creativitat que els convertirà referents d'èxit


	
Quan parlem de creativitat acostumem a associar la idea al món artístic i del disseny però no hem d’oblidar que la creativitat també és bàsica en l’àmbit comercial i empresarial.


	
Les noves idees i propostes generen valor afegit per al client, posicionen l’empresa i la diferencien dels seus competidors directes convertint-la en un referent. En un entorn de comerç i economia global posar barreres a la innovació i a la creativitat equival a limitar l’èxit i la competitivitat.


	
La millor inversió empresarial és la inversió en capital humà. Una inversió que ha d’anar lligada a capacitats i aptituds que, ben mirat, corresponen al desenvolupament creatiu humà en si mateix. L’ésser humà té una capacitat creativa inherent que malhauradament no sempre ha estat valorada per les direccions comercials o gerents.


	
Els equips i consells directius que implementin un model de gestió promotor de metodologies de treball flexibles, vetllant per la motivació I incrementant els nivells de participació dels treballadors en la presa de decisions, faran seu el valor de la creativitat.


	
Queda clar doncs que la creativitat no només ha d’anar associada al disseny dels béns i serveis, ni al llençament de nous productes. L’aplicació de la innovació empresarial és una arquitectura interior de l’empresa que ha d’incloure qualsevol canvi que generi un impacte positiu en la generació de valor: processos eficients, canals de comunicació, organització d’espais.


	
Empreses líders en innovació i creativitat han fet seves tècniques de coaching i mindfulness com a pas previ a la implementació d’aquests processos, han redissenyat espais a partir dels postulats del feng shui I han dut a terme importants reformes dels processos de presa de decisions.

Si enlloc de buscar l’èxit assumim el repte de la innovació, la resta arribarà sol.
coaching