“L’important és no deixar de
fer-se preguntes”
ARTÍCLES ANTERIORS
Article Allen
Article Coaching
Article Innovació
10/10/2014
SI TU CANVIES, TOT CANVIA
“El mapa no és el territori”
–va dir Alfred Korzybski-
	
Tots sabem que un mapa només és una representació del terreny, un dibuix que serveix per guiar les passes del nostre trajecte fins a algun punt o objectiu concret. Però, què passaria si tinguéssim un mapa que no representés prou fidelment el territori i fos inexacte?


	
Prendríem decisions incorrectes, avançaríem en la direcció equivocada, gastaríem una gran quantitat de temps i energia rectificant i reculant i, vaja, ens costaria molt aconseguir l’objectiu desitjat.


	
Sovint aquest sentiment de desorientació, de no saber què fer davant un problema o dificultat, d’encallar-nos en situacions que no ens permeten avançar, es produeix també en el dia a dia perquè els nostres “mapes mentals” no ens són prou eficaços. Si les idees que ens marquen manera d’actuar, que ens expliquen el que hem de fer en cada moment o que ens diuen com haurien de ser les coses per anar millor no ens fan bon servei, es poden canviar? En podem adquirir unes noves? Sí, podem. Podem aprendre a veure i a prendre’ns les coses d’una altra manera amb l’ajut d’un coach i així transformar la nostra manera d’actuar..


	
“Nada es verdad ni nada es mentira todo es del color del cristal con que se mira” –deia el poeta-. Les nostres percepcions –barrejades amb les nostres emocions i experiències- governen la manera que tenim de respondre davant del que ens passa. Durant el procés de coaching es treballa l’autoconeixement i s’identifica el funcionament de les pròpies percepcions; d’aquesta manera es pren consciència de com és “el cristal” amb el que mirem les coses i interpretem el món.


	
El físic Albert Einstein defensava que “cap problema pot ser solucionat des del mateix estat de consciència que l’ha creat” o sigui que per canviar una situació que ens resulta difícil, complicada o problemàtica hem de canviar nosaltres. Si jo canvio, tot canvia.


	
Per poder canviar els nostres mapes i esquemes mentals limitants el coach ens ajudarà a agafar distància, a veure els nostres pensaments i les nostres reaccions desapassionadament i d’aquesta manera entendre el seu mecanisme de funcionament per poder-lo desactivar i substituir per un altre que ens permeti fer front a la situació des d’una nova perspectiva. Coneixent bé el terreny, dibuixarem un mapa més eficaç que ens permetrà arribar tan lluny com vulguem. El camí cap els nostres objectius serà segur i exitós.


coaching